Imaginative Disruptions: Creating Place- and Arts-based Responses to Climate Urgency

Imaginative disruptions

The Video

Taking place in 3 countries (Sweden, United Kingdom and The Netherlands) three ‘collective residencies’ brought together an intergenerational group of people who played, ate, (re)imagined, learned and created together, to design alternative futures around a selected ‘glocal’ issue, and explore what needs to be disrupted to realise these imagined realities; what is working with us and what is working against us? Two hopeful examples of local residents and one from academia show the power of arts-based approaches and the importance of hope and lightheartedness. The research was initiated and led by former MSc and PhD-students of mine, Natalia Eernstman

You can find more information and a link to the video here: Imaginative Disruptions Video

The Research

Imaginative Disruptions was a two-year creative research project that explored the transgressive potential of art and making to engage groups of citizens and experts in imaginative conceptions of alternative environmental narratives.

Underneath the project is the assumption that the structures and mind-sets of our modern society have made unsustainable living the default and sustainable living the exception. Acknowledging that environmental issues occur in the every-day lives of people rather than on drawing boards of technocrats, implies that designing and transitioning towards a more environmentally sustainable alternative should include citizen, lay or situated knowledges.  There are some signs that such knowledge is recognized and demanded in both science and society (e.g. the push for citizen science and multi-stakeholder social learning). However, the practical realisation of processes that include public dialogue, in which citizens become critics and creators of knowledge, are fairly under-developed.

Here are some of the things we aimed to find out:

What arrangements and conditions are needed to disrupt daily routines and generate new ones?

Does the recognition and inclusion of situated knowledges generate radically different perspectives on how we can live well and environmentally, or do they represent the fine-tuning and, thereby, the maintenance of the status quo?

What happens if you put adults and children in the same learning arrangement and invite them to learn, play and experiment collectively? Chaos or…?

(How) is the knowledge produced through this heterogenous, vernacular, artistic, non-hierarchical and intergenerational process ‘useful’ to the community in question and a wider subject arena around it?  

What is the added value of creative / artistic techniques in the social learning that will take place?

The ‘data’ of the research project emerged from the residencies with people talking, creating and reflecting together. We aimed to collect what the residencies generate in ways that don’t disrupt the activities, and allow us record things that we didn’t know we were going to document in advance.

More background information can be found on our Imaginative Disruptions website here: Imaginative Disruptions Home Page.

Imaginative_2

The Funding

The project was funded by the Swedish SEEDBox small grant scheme for innovative approached to education and research aimed at realizing a more sustainable world.

Klimaatdepressie – de iets genuanceerdere versie van de Nieuwsuur reportage…

Nieuwsuur

Onlangs zond Nieuwsuur een reportage uit over een nieuw fenomeen: eco-angst en klimaatdepressie. In de uitzending kwamen verschillende mensen aan het woord – helaas enkel vrouwen – die hun gevoelens uitten. Aan het eind van de uitzending interviewde programmamaker Jeroen Wollaars een ‘klimaatexpert’  uit de VS (een man) Michael Shellenberger die aangaf dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen, dat het smelten van ijsmassa’s pas over 1000 jaar echt een probleem zal worden in het minst gunstige scenario (volgens IPCC…), dat er nog nooit iemand is dood gegaan aan klimaatverandering, dat technologie, waaronder kernenergie, oplossingen biedt en dan mensen de bijzondere gave hebben zich aan te passen. Beweringen die deels onwaar zijn en deels kloppen en mensen makkelijk op het verkeerde been kunnen zetten.

De teneur was: we moeten nu niet hysterisch gaan doen want dat kan wel eens aanstekelijk gaan werken en dan zadelen we veel mensen op onnodig veel stress voor niets. Voor de mensen die hun zorgen uitspraken in de uitzending moet het een klap in het gezicht geweest zijn dat Nieuwsuur de reportage afsloot met climate crisis denier Shellenberger (een columnist van Forbes Magazine, en ook een lobbyist voor kernenergie – zie voor een kritiek op hem: kritiek op Shellenberg.

GetYourselfAJob

Omdat ik samen met Opleidingsdirecteur Climate Studies en Environmental Sciences) Marjo Lexmond van Wageningen UR ook in de reportage zat – met een wel zeer beknopte bijdrage over hoe we in het onderwijs omgaan met dergelijke gevoelens (die ook onder studenten spelen, zie Kari-Anne van der Zon in de reportage) – heb ik na-afloop per mail contact gelegd met de reportage maker Hans Kema.

Ik heb aangegeven dat de reportage op zich niet verkeerd was (alhoewel ik het opnemen van de collectieve huilgeluiden van een sessie bij Artis voor mensen die hun gevoelens willen delen hierover onnodig vond, ook omdat het onderwerp daarmee in een bepaalde hoek wordt gezet, terwijl de gevoelens rondom duurzaamheid en klimaar steeds meer mainstream worden) maar dat het afsluitende interview een klap in het gezicht was voor de mensen die zich toch aardig kwetsbaar hadden opgesteld in de reportage. Hij gaf aan alleen verantwoordelijk te zijn voor de reportage en niet voor het daaropvolgende studio-interview. Wel zou hij mijn reactie doorgeven aan Jeroen Wollaars, de presentator van Nieuwsuur die het interview hield.

Het siert Wollaars dat hij mij kort daarna terug mailde om de keuze voor Shellenberg toe te lichten. Kort gezegd – Nieuwsuur wil ook altijd ‘de andere kant’ van het verhaal laten horen en een onderwerp vanuit verschillende perspectieven belichten. Shellenberger is volgens hem een internationaal bekende expert op het terrein van klimaatwetenschap. Nu snap ik dat het goed is een onderwerp vanuit verschillende perspectieven te belichten maar toch slaat de redactie hier de plank volledig mis. Ten eerste is de wetenschap helder: de bedreiging is van een enorme omvang en betreft de hele planeet en we hebben niet zo heel veel tijd, schattingen varieren van 7 tot 30 jaar, om onze leefstijlen, productiesystemen, economieen, etc. zodanig anders in te richten dat we het tij nog een beetje kunnen keren. Ofwel, er is wat dit betreft geen ‘andere kant’, hooguit kunnen we verschillen over de wijze waarop we te werk moeten gaan. Verder zijn er grote vraagtekens te zetten bij de expert Shellenberger (zie link hierboven) – waarom hij is gekozen en niet een van de vele klimaatdeskundigen die Nederland rijk is vind ik vreemd. Ten slotte, als je dan andere perspectieven wilt laten zien, nodig dan een psycholoog uit die praat over coping-strategieen of laat initiatieven zien in huishoudens, straten, wijken en bedrijven die al bezig zijn met een transitie naar duurzamere energie, duurzamere voeding, etc. Het is niet alleen maar ‘doom and gloom’  er zijn ook hoopvolle handelingsperspectieven te vinden over de hele wereld. De laatste suggestie deed Wielaars af met iets in de trant van ‘we zijn geen goed nieuwshow en zoeken het debat op.’ (mijn interpretatie)

Tot mijn vreugde heeft Nieuwsuur, inclusief Jeroen Wollaars, nu, twee weken later, een remake gemaakt van de reportage, die genuanceerder is – mede door het goede begeleidende verhaal van Wollaars zelf en door het feit dat Shellenberger niet vrij spel meer heeft en beperkt wordt gehouden door de essentie van zijn mening.

Deze versie is hier te zien Re-make Nieuwsuurreportage Klimaatstress

 

The Transgressive Gardner: Cultivating Learning-based Transformations Towards Re-generative Futures – PhD Thomas Macintyre

On December 18th Thomas Macintyre successfully defended his PhD in the Aula of Wageningen University. His thesis is one of the most original one’s that I have been involved in. Thomas chose to decenter the published work in peer-reviewed journals by putting them in the appendix, instead focusing on a thick description of the key concepts, the living spiral model that emerged from the research within the context of the wider T-learning Network (see: http://www.transgressivelearning.org), his personal journey, the three Colombian communities he worked with, his re-framing of Participatory Action Research into Transgressive Action Research, and the creative, unconventional methods used during the research (like Dragon Dreaming). The result is a highly accessible, richly illustrated, inspiring thesis which can be downloaded (including all the published work here: https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/557436). Below you will find a short summary of the work and an image of the Living Spiral. Thomas was also supervised by Education & Learning Sciences Colleague, Dr. Valentina Tassone.

Summary

This thesis represents a transgressive journey into the quest for answers in the nexus be­tween education, sustainability, and climate change. The point of departure is our shared planetary crossroads: In one direction we have the beaten path of the status quo, replete with, socio-ecological injustice, ephemeral prospects of technological salvation, and a highly probable end to the human race as we know it. Branching off to all other sides, however, are the more overgrown and uncertain paths representing alternative futures, some of which may lead to future prosperity for all. In a world seemingly spiraling out of control, the ques­tion of our time is whether we have the will and drive to step off the known but destructive path we are on, and break into unknown but possibly liberating terrain.

The contention of this thesis is that, yes, such a collective decision is possible, but depends on the need to ‘transgress’ – move beyond – structures, paradigms, and norms which maintain the status quo. This thesis argues that learning-based transformations are needed for such transgressions to take place, based on disruptive capacity building and action-based change across diverse sectors of society. The main research question is: To what extent can trans­gressive learning, as a more radical form of learning-based change, lead towards more regenerative transformations?

Addressing the need for more action-based narratives of grassroots resistance to climate change, this thesis is based on empirical research (2016-2018) in Colombia, as part of the international project called ‘Transgressive Social Learning for Social-Ecological Sustainability in Times of Change’ (acronym T-learning), funded by the International Science Council (ISC). Making up the Colombian case study of the T-Learning project, this research is an action research project involving various grassroots initiatives in Colombia, from which co-resear­chers from participating communities have actively participated in the investigation.

This thesis has four key findings. First, if we are looking to overcome deep, structural sustai­nability challenges, which are highly resilient and resistant to change, then forms of learning which engage multiple stakeholders in a critical, reflective, disruptive and regenerative way, are crucial. Second, engaging in such learning demands special researcher qualities of cou­rage, empathy, and reflection, as well as the ability to take a step back from a process and to reevaluate one’s purpose. Third, in terms of levers and barriers to transgressive learning, it is fundamental to be reflexively aware of what such learning may lead to, promoting a strong transformative process which can harness disruptions in a generative way through balan­cing disruptive and empathic elements. Fourth, transgressive learning requires careful design to insure there is a diversity of actors and perspectives present, as well as a facilitator with a toolbox of methods to insure the space is a safe and reflexive environment, which promotes collaboration and meaningful empathic communication between participants.

Klimaat en duurzaamheid in het basisonderwijs – een voorbeeld uit Groenlo

 

EenVandaag maakte onderstaande reportage waaraan ik mocht bijdragen. Het is hoopvol dat van onderop scholen hier mee aan de slag gaan en dat vanuit Curriculum.Nu ons toekomstige onderwijs structureel meer ruimte gaat krijgen voor ecologische basisvorming en vakoverstijgende thema’s die van levensbelang zijn! Hier de link

https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/523833/?no_cache=1

The Potential of Serious Games to Solve Water Problems: Special Issue on Game-Based Approaches to Sustainable Water Governance

This Special Issue, to which I contributed, represents a worthwhile collection of properly reviewed scientific papers on a timely topic published by one of MDPI’s journals Water about the Potential of Serious Games to Solve Water Problems and the Use of Game-Based Approaches to Sustainable Water Governance. The Special Issue contains 12 full papers and an editorial introduction – all open-access and freely downloadable. Here is the link: https://www.mdpi.com/journal/water/special_issues/Game-based-Water-Governance

Full disclosure: I have been rather critical of publisher MDPI in the way it commodifies scientific publishing see: https://transformativelearning.nl/2018/12/04/publish-and-perish-how-the-commodification-of-scientific-publishing-is-undermining-both-science-and-the-public-good/.