T-learning in Times of Transition Towards a Sustainable World – Keynote held for Learning for Sustainability Scotland

I was invited to give the closing keynote of the 2020 Annual General Meeting and Networking of Learning for Sustainability Scotland. The event was held online for the first time on 12th January 2021. More than 150 members gathered to explore the theme Building Forward Better: The role of Learning for Sustainability – What role does Learning for Sustainability play in making the world a better place, and how can we make this a reality? You can find a summary of the event and link to each of the programma elements here: https://learningforsustainabilityscotland.org/2021/01/28/report-from-the-lfs-scotland-jan-dec-2020-agm/

My talk titled ‘T-learning in Times of Transition Towards a Sustainable World’ presented an ultimately hopeful perspective on the role of new forms of learning and more ecological approaches of education in overcoming global systemic dysfunction – outlining some principles, perspectives and sharing international practice. You can see the 40 minute talk introduced generously by Rehema White, here: https://media.ed.ac.uk/media/1_gcmxxtyz The talk is followed up by some responses to questions raised by the participants.

The Case for Transformative Public Education: Responding to Covid-19 now while addressing long-term underlying inequalities

Last Fall a consortium of which I am proud to be a part, along with the Education & Learning Sciences Group of Wageningen University received funding from the UK-government to a so-called GCRF Network Plus on Transforming Education for Sustainable Futures. The network is co-ordinated out of the University of Bristol and includes partners in India, Rwanda, Somalia/Somaliland, South Africa, the United Kingdom and the Netherlands. TESF undertakes collaborative research to Transform Education for Sustainable Futures. We have just released an introductory video (see above) and just released a timely paper:

TESFBriefing

Here is the link to the briefing paper:

The Case for Transformative Public Education: Responding to Covid-19 now while addressing long-term underlying inequalities

This paper addresses the following topics:

  • What is Transformative Public Education
  • Why Transformative Public Education matters to the COVID-19 response
  • Why Transformative Public Education matters for addressing long-term underlying risks to communities
  • Examples of Transformative Public Education responses to COVID-19
  • Suggestions for governments and state welfare actors seeking to work with Transformative Public Education
  • Suggestions for community leaders working with Transformative Public Education
  • Transformative Public Education in times of physical distancing
  • Key readings and resources

On the TESF website you will also find other resources you may find of interest. Have a look here TESF Home Page

This is TESF’s first response to the C-19 situation, and we would like to see it widely distributed, given the timely nature of this topic.  Please do all you can to share it widely across your networks. https://tesf.network/resource/transformative-public-education/

Imaginative Disruptions: Creating Place- and Arts-based Responses to Climate Urgency

Imaginative disruptions

The Video

Taking place in 3 countries (Sweden, United Kingdom and The Netherlands) three ‘collective residencies’ brought together an intergenerational group of people who played, ate, (re)imagined, learned and created together, to design alternative futures around a selected ‘glocal’ issue, and explore what needs to be disrupted to realise these imagined realities; what is working with us and what is working against us? Two hopeful examples of local residents and one from academia show the power of arts-based approaches and the importance of hope and lightheartedness. The research was initiated and led by former MSc and PhD-students of mine, Natalia Eernstman

You can find more information and a link to the video here: Imaginative Disruptions Video

The Research

Imaginative Disruptions was a two-year creative research project that explored the transgressive potential of art and making to engage groups of citizens and experts in imaginative conceptions of alternative environmental narratives.

Underneath the project is the assumption that the structures and mind-sets of our modern society have made unsustainable living the default and sustainable living the exception. Acknowledging that environmental issues occur in the every-day lives of people rather than on drawing boards of technocrats, implies that designing and transitioning towards a more environmentally sustainable alternative should include citizen, lay or situated knowledges.  There are some signs that such knowledge is recognized and demanded in both science and society (e.g. the push for citizen science and multi-stakeholder social learning). However, the practical realisation of processes that include public dialogue, in which citizens become critics and creators of knowledge, are fairly under-developed.

Here are some of the things we aimed to find out:

What arrangements and conditions are needed to disrupt daily routines and generate new ones?

Does the recognition and inclusion of situated knowledges generate radically different perspectives on how we can live well and environmentally, or do they represent the fine-tuning and, thereby, the maintenance of the status quo?

What happens if you put adults and children in the same learning arrangement and invite them to learn, play and experiment collectively? Chaos or…?

(How) is the knowledge produced through this heterogenous, vernacular, artistic, non-hierarchical and intergenerational process ‘useful’ to the community in question and a wider subject arena around it?  

What is the added value of creative / artistic techniques in the social learning that will take place?

The ‘data’ of the research project emerged from the residencies with people talking, creating and reflecting together. We aimed to collect what the residencies generate in ways that don’t disrupt the activities, and allow us record things that we didn’t know we were going to document in advance.

More background information can be found on our Imaginative Disruptions website here: Imaginative Disruptions Home Page.

Imaginative_2

The Funding

The project was funded by the Swedish SEEDBox small grant scheme for innovative approached to education and research aimed at realizing a more sustainable world.

Klimaatdepressie – de iets genuanceerdere versie van de Nieuwsuur reportage…

Nieuwsuur

Onlangs zond Nieuwsuur een reportage uit over een nieuw fenomeen: eco-angst en klimaatdepressie. In de uitzending kwamen verschillende mensen aan het woord – helaas enkel vrouwen – die hun gevoelens uitten. Aan het eind van de uitzending interviewde programmamaker Jeroen Wollaars een ‘klimaatexpert’  uit de VS (een man) Michael Shellenberger die aangaf dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen, dat het smelten van ijsmassa’s pas over 1000 jaar echt een probleem zal worden in het minst gunstige scenario (volgens IPCC…), dat er nog nooit iemand is dood gegaan aan klimaatverandering, dat technologie, waaronder kernenergie, oplossingen biedt en dan mensen de bijzondere gave hebben zich aan te passen. Beweringen die deels onwaar zijn en deels kloppen en mensen makkelijk op het verkeerde been kunnen zetten.

De teneur was: we moeten nu niet hysterisch gaan doen want dat kan wel eens aanstekelijk gaan werken en dan zadelen we veel mensen op onnodig veel stress voor niets. Voor de mensen die hun zorgen uitspraken in de uitzending moet het een klap in het gezicht geweest zijn dat Nieuwsuur de reportage afsloot met climate crisis denier Shellenberger (een columnist van Forbes Magazine, en ook een lobbyist voor kernenergie – zie voor een kritiek op hem: kritiek op Shellenberg.

GetYourselfAJob

Omdat ik samen met Opleidingsdirecteur Climate Studies en Environmental Sciences) Marjo Lexmond van Wageningen UR ook in de reportage zat – met een wel zeer beknopte bijdrage over hoe we in het onderwijs omgaan met dergelijke gevoelens (die ook onder studenten spelen, zie Kari-Anne van der Zon in de reportage) – heb ik na-afloop per mail contact gelegd met de reportage maker Hans Kema.

Ik heb aangegeven dat de reportage op zich niet verkeerd was (alhoewel ik het opnemen van de collectieve huilgeluiden van een sessie bij Artis voor mensen die hun gevoelens willen delen hierover onnodig vond, ook omdat het onderwerp daarmee in een bepaalde hoek wordt gezet, terwijl de gevoelens rondom duurzaamheid en klimaar steeds meer mainstream worden) maar dat het afsluitende interview een klap in het gezicht was voor de mensen die zich toch aardig kwetsbaar hadden opgesteld in de reportage. Hij gaf aan alleen verantwoordelijk te zijn voor de reportage en niet voor het daaropvolgende studio-interview. Wel zou hij mijn reactie doorgeven aan Jeroen Wollaars, de presentator van Nieuwsuur die het interview hield.

Het siert Wollaars dat hij mij kort daarna terug mailde om de keuze voor Shellenberg toe te lichten. Kort gezegd – Nieuwsuur wil ook altijd ‘de andere kant’ van het verhaal laten horen en een onderwerp vanuit verschillende perspectieven belichten. Shellenberger is volgens hem een internationaal bekende expert op het terrein van klimaatwetenschap. Nu snap ik dat het goed is een onderwerp vanuit verschillende perspectieven te belichten maar toch slaat de redactie hier de plank volledig mis. Ten eerste is de wetenschap helder: de bedreiging is van een enorme omvang en betreft de hele planeet en we hebben niet zo heel veel tijd, schattingen varieren van 7 tot 30 jaar, om onze leefstijlen, productiesystemen, economieen, etc. zodanig anders in te richten dat we het tij nog een beetje kunnen keren. Ofwel, er is wat dit betreft geen ‘andere kant’, hooguit kunnen we verschillen over de wijze waarop we te werk moeten gaan. Verder zijn er grote vraagtekens te zetten bij de expert Shellenberger (zie link hierboven) – waarom hij is gekozen en niet een van de vele klimaatdeskundigen die Nederland rijk is vind ik vreemd. Ten slotte, als je dan andere perspectieven wilt laten zien, nodig dan een psycholoog uit die praat over coping-strategieen of laat initiatieven zien in huishoudens, straten, wijken en bedrijven die al bezig zijn met een transitie naar duurzamere energie, duurzamere voeding, etc. Het is niet alleen maar ‘doom and gloom’  er zijn ook hoopvolle handelingsperspectieven te vinden over de hele wereld. De laatste suggestie deed Wielaars af met iets in de trant van ‘we zijn geen goed nieuwshow en zoeken het debat op.’ (mijn interpretatie)

Tot mijn vreugde heeft Nieuwsuur, inclusief Jeroen Wollaars, nu, twee weken later, een remake gemaakt van de reportage, die genuanceerder is – mede door het goede begeleidende verhaal van Wollaars zelf en door het feit dat Shellenberger niet vrij spel meer heeft en beperkt wordt gehouden door de essentie van zijn mening.

Deze versie is hier te zien Re-make Nieuwsuurreportage Klimaatstress